Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Het circulair alternatief


Noord Oost Twente wil dat de injectie in uitgeproduceerde (lege) gasvelden van het productiewater van oliewinning uit het Schoonebeek veld wordt beëindigd. Daarom zoeken wij als burgerinitiatief StopAfvalwaterTwente naar alternatieven. Voor dit doel hebben wij hulp gevraagd bij de Technische Universiteit Twente. Via die weg zijn we in contact gekomen met Gert Colenbrander, een gepensioneerd Shell ingenieur.


Circulair proces

Om de olie in Schoonebeek te kunnen winnen wordt stoom geinjecteerd in het olieveld.

Door de warmte, die wordt afgegeven door de stoom wordt de olie in het olieveld vloeibaar en gaat stromen. De olie wordt vervolgens met dat water en een deel formatiewater uit de grond gehaald. In de OBI wordt de olie van het water gescheiden. Het afgescheiden water (voornamelijk vervuild stoom-water) wordt in de huidige procesvoering geïnjecteerd in de lege Twentse gasvelden.


Het alternatief van Gert Colenbrander is een circulair proces. Daarbij wordt het productiewater, dat bij de olie omhoog komt via een geschikte water-scheidingsinstallatie gesplitst in een stroom zoet water, die weer geschikt wordt gemaakt voor de stoomproductie, en een  waterstroom waarin het meegekomen zout geconcentreerd is. Dit zoute water wordt weer in de aquifer van het olieveld teruggebracht. Daar komt het ook vandaan.

De energie, die nodig is om het productiewater weer geschikt te maken voor de stoomproductie bedraagt 1% à 2% van de energie van de gewonnen olie. Dit circulaire proces heeft daarmee een bescheiden effect op de winstgevendheid van de oliewinning.


De voordelen

Wij zien een aantal pluspunten ten aanzien van de veligheid, het milieu en de economie:
Lees hier meer over het circulaire alternatief ...