Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Dit burger initiatief werkt met vrijwilligers die hun tijd en energie belangeloos in dienst stellen van het gestelde doel: “Vot met den pröttel”. Zoals u wellicht kunt begrijpen moeten we af en toe wel kosten maken om dit doel te bereiken. Hiervoor zijn we uitsluitend afhankelijk van vrije giften en donaties. Mocht u ons doel een warm hart toedragen en u zou ons financieel willen ondersteunen, dan kan dat daar een bijdrage over te maken op het volgend bankrekeningnummer:

IBAN NL65RBRB0929880633


Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.