Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Achtergrondinformatie:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (N.A.M.) heeft door de ontwikkeling van nieuwe productie technieken voor het winnen van aardolie, de productie van aardolie in het Drentse Schoonebeek in 2011 opnieuw opgestart. Voordat dit mogelijk was is er eerste een zogenaamde MER uitgevoerd, een Milieu Effect Rapportage. In deze MER zijn de effecten van de verschillende productie technieken onderzocht. Voor een samenvatting van de MER zie de onderstaande link:


     ‘”MER samenvatting”


De complete MER bestaat uit verschillende onderdelen, zie de links hieronder:


     * “MER - Deel 1”

     * “MER - Deel 2a”

     * “MER - Deel 2b”

     * “MER - Deel 3”

     * “MER - Addendum”

     * “CE Delft - Met Water de Diepte in”


Bij de productie techniek die uiteindelijk gekozen is, wordt het afvalwater dat tijdens de winning van de olie ontstaat, via een oud gasleidingen stelsel van Schoonebeek naar Twente gepompt om het volgens in de diepe ondergrond te “dumpen”. Dit gebeurd in voormalige gasvelden in o.a. Rossum, Oldenzaal, Vasse en Mander. In deel 2b van de MER, hoofdstuk 18 “Waterinjectie”, staat op pagina 224 in tabel 18.1 een overzicht van de stoffen die zich in het afvalwater bevinden. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze tabel niet de chemicaliën genoemd staan die aan het afvalwater worden toegevoegd om het water überhaupt via het oude gasleidingen netwerk te kunnen vervoeren. Ook de chemicaliën die nodig zijn voor o.a. de zogenaamde put stimulaties worden hierin niet genoemd.