Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Handhavingsverzoek December 2021


Geachte Kamerleden, 

 

Met dit tweede handhavingsverzoek -in combinatie met het vorige d.d. 18 november 2021- laten we zien, dat er bij de afvalwaterinjectie door de NAM niet volgens de wet gewerkt wordt. Het gaat daarbij niet om het wijzen naar regeltjes, maar om het gemis aan verantwoordelijkheid welke men zou moeten voelen en tonen om na de gescheurde buis bij ROW2 de veiligheid van de andere putten te borgen. De veiligheid wordt gewaarborgd door de combinatie van een onbeschadigde binnenbuis en van een onbeschadigde buitenbuis. En juist de inspectie van deze (meer dan 55 jaar oude)  buitenbuis laat te wensen over. Ook in het injectieveld waar de binnenbuis niet eens aanwezig is. 

 

Dit handhavingsverzoek draait om drie essentiële tekortkomingen: 

De frequentie van de inspecties (elke vijf jaar) wordt niet gehaald. Deze frequentie is gebaseerd op 30 jaar oude buizen; de buizen zijn echter 55 jaar oud en moeten nog 30 jaar mee.  De laatste inspectie bij de nu in gebruik zijnde putten heeft, ondanks het recente ongeluk bij ROW2, plaatsgevonden in 2015. 

Het traject waarover gemeten wordt omvat niet het deel waar bij ROW2 de beschadiging is opgetreden. Er wordt gek genoeg niet gecontroleerd in de velden waar het water wordt geïnjecteerd, terwijl je daar mogelijke schade het eerst kan verwachten. 

Het is door de resterende capaciteit niet mogelijk om volgend jaar metingen te doen. Doordat de evaluatie met een jaar is uitgesteld, duurt het waarschijnlijk nog een paar jaar voor een mogelijke verandering zal worden doorgevoerd. Er is geen plan om zelfs in de jaarlijkse controles te voorzien. 

 

Veiligheid is een belangrijk argumenten in het debat over het injecteren van afvalwater. 

Wij kunnen ons niet voorstellen dat een betrouwbare overheid goedkeuring geeft aan activiteiten, waarvan de door deze overheid zelf opgestelde voorwaarden zo met voeten worden getreden. 

In dit geval geeft zelfs SodM aan, dat het niet beschikt over andere dan de hier gebruikte rapporten, waaruit de integriteit van de putten zou moeten blijken. Toch is al maanden geleden door SodM besloten dat de waterinjectie gewoon door kan gaan. Deze feiten zijn voor ons niet te rijmen. 

 

Wij vragen u nadrukkelijk namens de inwoners van Twente om alles in het werk te stellen om de afvalwaterinjecties in Noord-Oost Twente stop te zetten. 

 

Met dank en vriendelijke groet, 

namens Stichting Stop Afvalwater Twente  

 

Freddy Mensink (voorzitter) 

 

 

Ootmarsum, 15 december 2021 

               

handhavingsverzoek 2 d.d. 15 december 2021.pdf

Handhavingsverzoek Minister Blok (15-12-2021)

Bijlagen 1 t/m 3

bijlagen 1 tm 3 bij 2e handhavingsverzoek (dec 2021).pdf Reactie Handhavingsverzoek (van 15 dec 2021).pdf

Afwijzing Handhavingsverzoek (SodM)

Hieronder vindt u de afwijzingsbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):

bezwaarschrift inzake 2e handhavingsverzoek maart 2022.pdf

Bezwaarschrift op Afwijzing Handhavingsverzoek (SodM)

Hieronder vindt u ons bezwaarschrift op de afwijzingsbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):