Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nl

Handhavingsverzoek November 2021


Waarom een handhavingsverzoek?


Het klonk aantrekkelijk om afval diep onder de grond te stoppen. Ver van onze leefwereld, veilig en voor altijd weggestopt. Het enige waar we op moesten letten was dat het afval er ook veilig terecht kwam. En de NAM, met al haar ervaring, leek de logische partij om dat uit te voeren. Wat kon er mis gaan?


Misschien is het ondanks alle misrekeningen nog steeds een aantrekkelijke optie om afval diep weg te stoppen. Alleen dan niet op de manier waarop het nu gebeurt. De gebruikte oude buizen blijken niet bestand tegen het afvalwater. De NAM wil de kosten laag houden door deze oude buizen te gebruiken (buizen, die volgens het convenant voor geothermie niet gebruikt zouden mogen worden) en daar  komt nu bij dat er ondanks het verouderde materiaal minimaal controle-metingen worden gedaan. En dat terwijl we helemaal niet kunnen inschatten – en blijkens de minimale metingen ook niet gaan kijken (meten) wat er in de ondergrond gebeurt met het zure water in de gebruikte kalk- en zoutlagen.


Ondertussen nemen alleen al door de corrosie de kosten flink toe. Door reparaties en nieuwe buizen  lijkt zuiveren van het water financieel concurrerend te worden met injectie van het water. Bovendien blijkt de Europese Commissie middels een BREF de voorkeur te hebben voor recycling van het afvalwater.


Naar aanleiding van de breuk in de buis bij ROW2 heeft SodM een deskundige gevraagd om mee te kijken. Hoewel het op grond van de review in eerste instantie lijkt alsof de andere putten (mogelijk) iets veiliger zijn dan ROW2, spreken de waargenomen tekortkomingen ten aanzien van de metingen in de review een andere taal. Een paar van zijn opmerkingen springen er uit:


De onzekerheden ten aanzien van de veiligheid en de milieu consequenties worden langzaam aan duidelijk, deels door ongelukken, en deels door jarenlang achtergehouden informatie, die beetje bij beetje naar buiten komt. Daarmee komt ook de CE-methode onder druk te staan. Deze CE-methode dankt haar bestaan namelijk aan de vooronderstelling dat de risico’s bekend zijn en de gevolgen van deze risico’s beperkt zijn. Daarmee wordt in deze CE-afweging het voorzorgprincipe, dat de basis vormt voor het milieubeleid, vervangen door het uitwerken van de (bekend geachte) gevolgen van injectie. Het voorzorgprincipe is knellend, spelen voor God blijkt echter hautain. Zeker wanneer er nog steeds geen intentie is om goed te gaan kijken (meten).


Hiermee heeft u de achtergrond van ons handhavingsverzoek. Wanneer de NAM van mening is dat waterinjectie in Twente de beste manier is, moet zij ook met metingen kunnen aantonen dat er geen schade onder de grond is. Meerdere deskundigen hebben al hun twijfels geuit. Wij vragen als antwoord niet om een ja-nee spelletje over wie er gelijk heeft, maar om duidelijke bewijzen (metingen) dat alles veilig is en zonder gevolgen voor mens en milieu.

De NAM heeft voortdurend aangetoond dat zij niet veel om mens en milieu geeft.
Het is dus ongehoord dat juist de NAM de uitzonderingspositie krijgt om afvalwater in Twente te mogen lozen.
Wanneer het aan ons ligt wordt voor de beoordeling van de afvalwaterinjecties het bestaande milieubeleid gebruikt. Dat betekent dat:
* De tekortkomingen van het hudige model voor de waterinjectie blijkt onder andere uit het volgende citaat: ‘The cost and effort associated with building and calibrating a proper reservoir model of these fractured reservoirs, in which flow is carried along preferred pathways and permeability is strongly sensitive to local stresses and their changes, and in which pore volume collapse perhaps significantly decreased storage volume (porosity), would be significant. (blz 5 van de review)


** The specific conditions external to the well that created the conditions to cause this event also remain largely unknown, as there are no measurements, for example, of local pressures / temperatures / strains / stresses in the rock surrounding the well, or of the presence of fluids which could have altered the properties of the shale layer. It is also unknown when exactly the shearing displacement occurred; whether suddenly when the A-annulus pressure dropped suddenly to zero, or aseismically over time during, preceding or following that pressure drop. (blz 5 van de review)


*** Is the database sufficient to be able to understand the geo-mechanical process leading to the shearing event?

Fundamentally, no.


The cause could have been shear failure on a fault, or beddingplane slip on a near-horizontal layer, or differential strain rates between the 3C/3H. Modeling could be carried out to test whether one or more of these could have occurred, however the results would be difficult to validate as the required data may not be obtainable.

               

handhavingsverzoek minister staatssecretaris 18 nov. 2021.pdf

Handhavingsverzoek Minister Blok (18-11-2021)

ROW-7 bijlage 5 bij verzoek tot handhaving..PDF

Bijlagen 1 t/m 4

Bijlagen 1 tm 4 bij handhavogsverzoek..pdf

Bijlage 5

Handhavingsverzoek_van_18_november_2021.pdf

Afwijzing Handhavingsverzoek (SodM)

Hieronder vindt u de afwijzingsbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):

bezwaarschrift 22.2.2022  tegen niet honoreren handhavingsverzoek.pdf

Bezwaarschrift op Afwijzing Handhavingsverzoek (SodM)

Hieronder vindt u ons bezwaarschrift op de afwijzingsbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):