Welkom Nieuws Onze Acties Evaluatie 2021 Doe Mee

STOPafvalwaterTWENTE © 2023

info@STOPafvalwaterTWENTE.nlHergebruik van productiewater is een politieke keuze: NAM, stop de enorme waterverspilling!


De berekening van de 'meest milieuvriendelijke methode' voor behandeling van het afvalwater van de NAM uit Schoonebeek versluiert de keuzes, die in het politiek speelveld genomen moeten worden. Onderaan het artikel staan voorbeelden, waar oliemaatschappijen en politiek anders gekozen hebben.


Bij de oliewinning komt productiewater mee. Dit kan een beperkte hoeveelheid water zijn, maar ook (zeer) veel wanneer men gebruik maakt van water- of stoominjectie om de olie te laten stromen. Dit laatste gebeurt in Schoonebeek, waar de NAM olie wint. De toenemende hoeveelheid water, die met de water- of stoominjectie voor deze "verbeterde oliewinning" gemoeid is baart zorgen. Vandaar dat de Europese Commissie aanstuurt op recycling van het productiewater, dat bij de olieproductie mee uit de ondergrond komt. Dit is vastgelegd in een zogenaamde BREF, waaruit de wettelijk verplichte Best Beschikbare Techniek (BBT) volgt.


In het algemeen kan een oliemaatschappij op drie manieren omgaan met het mee geproduceerde water:

Bij de NAM gebeurt dit in voormalige gasvelden in Twente en Drenthe.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in Emlichheim.

Dit kan lastig zijn door wettelijke milieunormen of maatschappelijke acceptatie.


Waar meestal waterbehandeling werd ingezet in droge gebieden, wanneer er geen geschikte plaats voor injectie was, of wanneer de wet dit verplichtte, zie je nu dat ook oliemaatschappijen zich gaan richten op zorgvuldig gebruik van water.

In de Verenigde Staten vond recycling van oudsher plaats wanneer de kosten om water te halen groter waren dan de kosten voor hergebruik. Volledige zuivering gebeurde op plaatsen waar water zo schaars is, dat het lonend is om formatiewater verder te zuiveren tot irrigatiewater, drinkwater of oppervlaktewater.

Tegenwoordig kijkt men nog steeds naar kosten, maar op een groeiend aantal plaatsen wordt het water niet meer in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De techniek van waterbehandeling wordt steeds beter. In Duitsland (Emlichheim en volgens de planning ook in Rühlermoor) of in SanArdo in Californië hergebruikt men het productiewater al meer dan tien jaar. Ook in Canada, waar men zich bewuster is van de waarde van schoon water voor de natuur (en de mens) wordt veel gedaan om de nadelige effecten van oliewinning uit teerzanden te vermijden.

Voorbeelden van bedrijven, die water kunnen zuiveren zijn Salttech,Veolia, IDE en Suez. In Leeuwarden wordt via Wetsus veel onderzoek gedaan naar het zuiveren van productiewater.


Oliemaatschappijen staan zich erop voor zeer milieuvriendelijk te zijn. Op welke manier een oliemaatschappij ook omgaat met milieuvriendelijkheid - productiewater in de ondergrond injecteren, ofwel zuiveren, ofwel hergebruiken - in alle gevallen wordt 'berekend' dat dit duurzaam en de 'meest milieuvriendelijke' manier van werken is. Alle vormen van omgang met afvalwater lijken milieuvriendelijk. Dit argument moet men dus met een korreltje (slokje) zout nemen.


Ook volgens de NAM is injectie 'de meest milieuvriendelijke methode' om van het water af te komen. Zoals een technisch bedrijf betaamt wordt dit objectief berekent volgens de CE-methode. Via deze CE-methode probeert men milieukeuzes te kwantificeren. In die berekening zitten nogal wat subjectieve, onzichtbare keuzes:

** zie artikel 'Verdeel en heers in de CE-methodiek'


Keuzes blijven keuzes - ook wanneer je er een getal aan hangt. Het nadeel van deze LCA-berekening in de CE-methode is dan ook, dat de keuzes onzichtbaar worden, onduidelijk zijn, onvolledig zijn en en in het politieke debat niet meer bespreekbaar zijn. Het is de taak van RoyalHaskoning om de keuzes zichtbaar te maken.


De NAM wil het productiewater niet in de aquifer bij het olieveld zelf injecteren, omdat men bang is dat daarmee de druk oploopt. Er zijn echter een aantal harde argumenten om water te hergebruiken en in het olieveld terug te brengen.Hieronder geven we een paar voorbeelden waar men een andere keuze heeft gemaakt.


Zoals vrijwel alle Canadese oliemaatschappijen werken:

Our Orion (oliemaatschappij) facility is currently one of only four operations in Alberta using no fresh water for steam or processes. Our water recycle rate is almost 90% with the remaining 10% supplied by brackish water, which is unfit for human consumption. Osum constantly pilots and investigates new options to further improve its recycle rate.


Chevron project in San Ardo, California (zie bijlage)


san-ardo-water-reclamation-facility-case-study-v2.pdf

Carmon Creek Alberta Canada (zie bijlage)

https://multinationales.org/Cleaner-Oil-Sands-Shell-and-Veolia-s-Carmon-Creek-Project


CarmonCreek.pdf

Qatar the Pearl GTL plant by Shell (zie bijlage)


28711,Case-Study-Shell-Qatar_Corporate.pdf
QGC produces LNG from natural gas in the water-scarce region of the Surat Basin in Queensland (Shell) (zie bijlage)


SHELLcsg-water-treatment-and-beneficial-use-2.pdf

Marcellus shale of Pennsylvania, West Virginia (zie bijalge)

https://www.energyindepth.org/marcellus-shale-operators-ahead-of-the-game-on-wastewater-management/

https://extension.psu.edu/waters-journey-through-the-shale-gas-processes


water2019s-journey-through-the-shale-Marcellus-drilling.pdf

Permian basin of West Texas (google on the internet)


Emlichheim, grenst aan Schoonebeek (zie bijlage)


Emlichheim_Dampffluten_schaugrafik_expertise.pdf
En verder nog enkele interessante, losse bijlagen:


CAPP - Environmental Innovation - WaterVeolia_SAGDtreatment.pdf

Veolia - SAGD Produced Water TreatmentReuse_ProducedWate_OilGas_Industry.pdf

SPE - Reuse of Produced Water in the Oil and Gas IndustryPW_Reuse_Recycle_Opportunities_Challenges.pdf

Chesapeake - EPA Hydrolic Fracturing Study Tech. Workshop - Water Resource Managementproduced_water_fact_sheet_2020-04-09.pdf

Ipieca - Reuse of produced water from the onshore oil and gas industryheins2010.pdf

JCPT - Is a Paradigm Shift in Produced Water Treatment Technology Occurring at SAGD Facilities?

Download printvriendelijke versie:

Circulair proces - Stop met de waterverspilling.pdf